Support 

Er zal een complete plaatselijke organisatie opgezet moeten worden, wanneer je lokaal met een (sociale) coöperatie wilt starten. Dit vergt de nodige tijd en voorbereiding. Ondernemersladder kan uiteraard voorzien in de benodigde consultancy en ondersteuning en zal ook bijsturen waar nodig of wanneer daarom gevraagd wordt. We zullen zoveel mogelijk gebruik maken van lokaal aanwezige kennis en vaardigheden. Dit geeft een optimale betrokkenheid.

Contact opnemen