Kennisplatform

Wij begeleiden gemeentes en andere instanties bij het organiseren van lokaal initiatief om een zelfstandig functionerend kennisplatform met ondernemers op te richten. Dit platform ondersteunt startende ondernemers en helpt ondernemers die het morgen beter willen doen dan vandaag. Wat levert het op? Succesvolle ondernemers die elkaar supporten, verminderde uitstroom naar bijstand door faillissement of gebrek aan baten, en uitstroom uit de bijstand door starten met een uitkering (eventueel parttime). Ook heel geschikt voor ondernemers met een migratieachtergrond (bijvoorbeeld statushouders).

Basis van de begeleiding

Basis van deze begeleiding is de ondernemersopleiding die, in samenwerking met Qredits, voor ondernemers lokaal wordt verzorgd. Dit wordt gecombineerd met het opzetten van een projectorganisatie waar lokale ondernemers nauw bij betrokken zijn/worden. Binnen deze projectorganisatie wordt (al dan niet in coöperatieverband) een hecht (kennis)netwerk gebouwd. Kernwoorden zijn: samenwerking, kennis delen, lokale kansen benutten, ondernemersvaardigheden leren en netwerken.

Netwerken

Door lokaal bestaande ondernemerspartijen en andere stakeholders (zoals banken, accountants) met elkaar en met de leden van de coöperatie te verbinden, ontstaat een krachtige lokale samenwerking die de kansen op succes voor alle lokale ondernemers vergroot.

Contact opnemen