Wat doen wij voor jou?

Hier volgt informatie. 

Wat doen coöperaties voor jou?

Ondernemers / zzp-ers nieuwe ideeën aandragen, nieuwe werkwijzen uitvoeren en trainen en coachen op het gebied van het verminderen van verspilling in tijd, energie en geld. Het verhogen van omzet en het beheren en beheersen van de financiële parameter. Het creëren van een Maatschappelijk Betrokken Ondernemer die teruggeeft aan het grote geheel, bijvoorbeeld door later zelf weer klankbord te worden voor een nieuw deelnemende ondernemer.  Wij noemen dit ‘pay it forward’. Steekwoorden zijn hierbij: Vernieuwing (motivatie/ambitie), Vertrouwen (competentie/capaciteit) en Vitaliteit (creativiteit/productiviteit).

Behoeften (door)starter
•    Kennis/vaardigheden in praktische ondernemerschap
•    De weg naar een weloverwogen (door)start
•    Ondernemersplan/inrichten administratie
•    Klanten/opdrachten
•    Netwerkmogelijkheden/delen van kennis
•    Het vinden van samenwerkingsverbanden
•    Sparringpartner/klankbord

Contact opnemen