Microkrediet

Het Microkrediet Fonds is een initiatief van Stichting Ondernemersladder. Het gaat om een groep particulieren en ondernemers die een toezegging hebben gedaan om aan ondernemers (ZZP-ers en klein MKB-ondernemers) een lening, of in speciale gevallen eigen vermogen te verstrekken voor hun onderneming.

Deelnemers aan het fonds

Deelnemers aan het fonds zijn particulieren die bereid zijn een lening of eigen vermogen te verschaffen. Zij geven aan tot welk maximum zij per jaar beschikbaar willen stellen en welk bedrag ze per ondernemer willen financieren. Zij betalen pas als ze akkoord gaan met de financieringsvoorwaarden van de betreffende ondernemers en maken hun bijdrage rechtstreeks over aan de ondernemer.

Begunstigden van het fonds

Om voor een bijdrage van de deelnemers in het fonds in aanmerking te komen dient de ondernemer aan een aantal voorwaarden te voldoen.

  • Hij moet lid zijn van een lokale Ondernemersladder coöperatie en met succes de Ondernemersopleiding gevolgd hebben of anderszins kunnen aantonen verstand te hebben en de risico’s te kennen van het ondernemen.
  • Hij is gedurende minimaal 3 jaar lid van Ondernemersladder en laat zich daarbinnen actief begeleiden in de groei van zijn onderneming.
  • Hij moet kunnen aanbieden:
  • een businessplan
  • een cashflow projectie
  • een balans
  • een investeringsmemorandum met de bestemming van de gelden, de risico’s, de rente, de aflossingsperiode en de zekerheden

De match

Nadat een deskundige commissie binnen Ondernemersladder de plannen heeft beoordeeld, wordt een kennismakingsbijeenkomst/pitch georganiseerd, waar de geïnteresseerde geldverstrekkers in het Microkrediet Fonds kunnen kennismaken met degene die gebruik wil gaan maken van het microkrediet. Hierna wordt een leenovereenkomst opgesteld.

Contact opnemen