Samenwerking

Om de doelstelling van de Ondernemersladder, het versterken van de startende en ervaren ondernemer in zijn/haar ondernemerschap, te kunnen realiseren is het van groot belang om dit in samenwerking te doen met lokale ondernemersverenigingen en (eventueel nog op te richten) coöperatieve verenigingen. Dit om de plaatselijke betrokkenheid te waarborgen en ook gebruik te kunnen maken van de aanwezige kennis en vaardigheden.

Projectplan

Ondernemersladder heeft de gedachte dat we elkaar kunnen versterken omgezet in een projectplan om lokaal van start te kunnen gaan. Hierin zijn de uitgangspunten en voorwaarden opgenomen die van belang zijn om een succesvolle start te waarborgen. Trainingen, cursussen en workshops alsmede gewenste vaardigheden van de klankborden, coaches en (praktijk)begeleiders en andere betrokkenen komen in dit projectplan aan bod

Ondersteuning

Er zal een complete plaatselijke organisatie opgezet moeten worden, dit vergt de nodige tijd en voorbereiding. De Ondernemersladder kan uiteraard voorzien in de benodigde consultancy en ondersteuning en zal ook bijsturen waar nodig of wanneer daarom gevraagd wordt. We zullen zoveel mogelijk gebruik maken van lokaal aanwezige kennis en vaardigheden vanwege betrokkenheid; het is per slot van rekening een plaatselijke aangelegenheid.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheid om ook in jouw plaats dit prachtige (en sociale) initiatief in samenwerking met de Ondernemersladder op te zetten neem dan contact met ons op voor nadere informatie.

Contact opnemen