Het Ontwikkelingsfonds heeft als belangrijkste doelstelling: het bieden van de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren aan opleiding en begeleiding van kleine ondernemers die dat op enig moment zelf niet kunnen betalen en toch nodig hebben. Het fonds wordt beheerd door onafhankelijke deskundigen.

De criteria om uit het fonds geld te mogen onttrekken, zullen nog duidelijk vastgesteld worden. In elk geval moet er sprake zijn van de volgende zaken:

  • De ondernemer loopt aantoonbaar een risico ten aanzien van het kunnen blijven uitoefenen van het ondernemerschap en daarmee is er risico op terechtkomen in de bijstand/schulden.
  • De te volgen opleiding/begeleiding dient aantoonbaar de essentiële vaardigheden van deze ondernemer om succesvol te kunnen zijn, te vergroten.
  • Iets terug doen voor de lokale samenleving.

Hoe wordt het fonds gevuld?

Een eerste bijdrage in elk lokaal Ontwikkelingsfonds verwachten wij van particuliere of sociale fondsen. Verder zal het fonds steeds aangevuld worden

  • met een bepaalde afdracht door leden van de coöperatie
  • vanuit commerciële activiteiten van de coöperatie in de vorm van samenwerking tussen ZP/klein MKB in de richting van derden (grote ondernemingen, overheid of non-profits), met afdracht aan het Ondernemers Ontwikkelingsfonds
Contact opnemen