Samenwerkingen

Momenteel werkt Ondernemersladder samen met de volgende partijen:

  • Qredits (voor de basis van de opleiding)
  • Sharepeople (voor de arbeidsongeschiktheidsvoorziening)
  • Gemeente Soest (ondernemersopleiding en begeleiding, zowel regulier als migranten)